Walne Zebranie – 28 lutego 2017

Z przyjemnością informujemy, iż na Walnym Zebraniu w dniu 28 lutego 2017, wybrano nowy Zarząd Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”.

Prezesem Koła został Rafał Świergiel, a Wiceprezesem Kinga Gulczyńska. Dodatkowo Zarząd powołał drugiego Wiceprezesa w osobie Jacka Szczytko. Zarząd powołał także Sekretarza w osobie Jędrzeja Witta oraz Skarbnika w osobie Igora Gontarza.


W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Koła przez Dominika Wysockiego oraz jego niedawnym wyborem na Przewodniczącego Parlamentu i Zarządu Samorządu Studentów naszej uczelni, Zarząd Koła pragnie podziękować ustępującemu Prezesowi za koordynowanie działalności Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” w roku akademickim 2016/2017 i życzy dalszych sukcesów w pracy na rzecz społeczności akademickiej.

Zarząd KNPK PPB