Monitoring Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

16 sierpnia 2022 r. nasze Koło Naukowe przeprowadziło badanie budynku sądu rejonowego na ul. Młyńskiej pod kątem jego dostępności dla osób o zwiększonych potrzebach. Naszym zadaniem było zweryfikowanie zgodności tamtejszych rozwiązań architektonicznych z prawnymi standardami dostępności, np. czy odległość pomiędzy miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami a wejściem do sądu nie jest zbyt duża. Przeprowadzony przez nas monitoring jest kolejnym etapem projektu  „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, realizowanego we współpracy z Fundacją Court Watch Polska. Na podstawie naszego badania zostanie sporządzony raport, który oceni dostępność gmachu oraz strony internetowej Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Bardzo dziękujemy pracownikom sądu za zezwolenie nam na przeprowadzenie monitoringu, a także fundacji za dostarczenie sprzętu niezbędnego do jego przeprowadzenia.