Seminarium naukowe „Zgromadzenie w czasach zarazy”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono zaprasza na seminarium naukowe, dotyczące problematyki ograniczenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń – „Zgromadzenie w czasach zarazy“. Przeprowadzi je mgr Patryk Rejs z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wolność zgromadzeń jest gwarantowana przez konstytucje szeregu państw demokratycznych, a także w wielu aktach ponadnarodowych. Nie mogło jej zabraknąć w katalogu wolności i praw politycznych w rozdziale II Konstytucji.

„Ograniczenia może określać ustawa“. Ustrojodawca przesądził w art. 57, że wolność nieograniczona może jednak doznawać pewnych ograniczeń, a to skłania do zadania sobie prostych pytań:

W jakim zakresie –

Ze względu na jakie przesłanki –

Jak dalece – wolność, a w szczególności zgromadzeń, może być ograniczana?

Prowadzący zaprasza do wspólnego przeanalizowania aktów normatywnych wprowadzających tzw. obostrzenia ze względu na pandemię COVID-19, zwłaszcza tych, które dotyczyły wolności zgromadzeń.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams.

Kod dostępu do spotkania zostanie udostępniony w dniu wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!