Seminarium naukowe „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” zaprasza wszystkie osoby, interesujące się publicznoprawnymi aspektami radiofonii i telewizji, do udziału w certyfikowanym seminarium naukowym pt.: „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Seminarium odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku w godzinach 09:00 – 12:00, w Sali 2.3 Collegium Iuridicum Novum.

W debacie publicznej, oscylującej wokół zagadnień najbardziej medialnych i dotyczących najważniejszych instytucji państwowych, niesłusznie poświęca się zbyt mało uwagi kwestiom, które są obecne w naszym codziennym życiu. Bez wątpienia jedną z nich jest radiofonia i telewizja w aspekcie prawnym.

Organizatorzy seminarium pragną skupić się na teoretycznej analizie przykładowych tematów badawczych, pojawiających się w literaturze i judykaturze, z możliwością dopuszczenia referatów wykraczających poza poniższe dziedziny:

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie konstytucyjnych organów państwowych – pozycja ustrojowa, zadania, kompetencje i formy działania,

• Rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kontekście ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji

• Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych w świetle ustaw o radiofonii i i telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych

• Charakter opłaty abonamentowej w systemie finansowania mediów publicznych

• Charakter koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych

• Charakter odpowiedzialności nadawców radiowych i telewizyjnych za emitowane treści na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji i orzecznictwa

• Problematyka odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

• Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1994 roku, sygn. W 3/93

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 roku, sygn. K 4/06

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 roku, sygn. K 2/03

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 roku, sygn. Kp 1/08

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. K 29/12

Po zakończeniu seminarium oraz dyskusji nad poszczególnymi wystąpieniami prelegentów zapraszamy na uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa czynnego i biernego w seminarium oraz otwarte spotkanie z Panem Ryszardem Sławińskim!

Ryszard Sławiński to były polski polityk i dziennikarz, który w latach 2004 do 2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Więcej szczegółów wkrótce, dlatego zapraszamy wszystkich do śledzenia wydarzenia na bieżąco i pojawienia się na seminarium!

Zapisy na seminarium następują przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtEUhjH7ciIBd1NXNUG70EGNEzG4zpNQrcTYnqhCDdzdbdw/viewform?fbclid=IwAR3dJAYVPyV05P_tUQAdD1OqaoMyDYYR1cSu6LqjIS9h1stCGzi2RjS05-s

Termin końcowy nadsyłania propozycji referatów: 15 stycznia 2020 r.