Przeciwdziałanie dyskryminacji – wspólna sprawa | 6 III 2018

6 marca 2018 r. odbędzie się wykład pt. „Przeciwdziałanie dyskryminacji – wspólna sprawa” (godz. 17.00 do 18.30 w sali gamma CIN)

Wykład poprowadzi dr Julia Wojnowska-Radzińska (adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM) wspólnie ze studentami. Będzie on dotyczyć wprowadzenia do problematyki dyskryminacji, jej wyjaśnienia i ochrony prawnej, a także wybranego obszaru dyskryminacji – dyskryminacji w zakresie dostępu do edukacji, które przedstawi członek naszego Koła, Jacek Szczyt. Ponadto członkowie Sekcji Praw Człowieka oraz Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego „Inter Gentes” opowiedzą o „Żywej Bibliotece” jako jednej z form przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczeniom.