Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” | 12 XII 2017

Sekcja Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” ma zaszczyt zaprosić na pierwszą organizowaną przez nią ogólnopolską konferencję naukową pt. „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia br. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu.

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy podjąć dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją, ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania.
Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów i doktorantów prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.
Proponowane obszary tematyczne:
– prawa socjalne jako prawa człowieka,
– mowa nienawiści, dyskryminacja systemowa, ochrona przed dyskryminacją,
– zbrodnie przeciwko ludzkości,
– koncepcja generacji praw człowieka,
– prawo do obrony,
– współczesne odrodzenie tendencji nacjonalistycznych a prawa człowieka

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY:
Opłata za uczestnictwo czynne: 70 zł (nr konta podamy wkrótce).
Udział bierny jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu (wraz z podaniem imienia i nazwiska, afiliacji, roku studiów oraz numeru telefonu) na adres e-mail ppb.sekcja.praw.czlowieka@gmail.com do 28 LISTOPADA.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić 1000-1500 znaków (ze spacjami). Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

W charakterze ekspertów wystąpią pracownicy naukowi oraz działacze w dziedzinie praw człowieka, których sylwetki przedstawimy Państwu już wkrótce.

Kontakt z organizatorami: ppb.sekcja.praw.czlowieka@gmail.com

WYDARZENIE NA FACEBOOKU