VI Kongres Kół Naukowych UAM

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” współuczestniczy w organizacji tegorocznego, VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego tematem przewodnim jest  „Społeczeństwo obywatelskie”.

 

Kongres Kół Naukowych UAM jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Prorektora UAM ds. studenckich. W latach poprzednich pod jednym hasłem przewodnim odbywało się kilka konferencji, w których brało udział corocznie około dwustu prelegentów.

W 2017 roku mija 20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP, w związku z tym, tematyka Kongresu nawiązywać będzie do tego najważniejszego aktu prawnego.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Społeczeństwo obywatelskie”.

VI Kongres Kół Naukowych UAM odbędzie się w dniach 16 -i 17 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM, w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Tematyka Kongresu ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym planowany jest podział na panele tematyczne, umożliwiające zabranie głosu przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych:

  • Społeczeństwo obywatelskie a regulacje konstytucyjne:

zagadnienia szczegółowe: obywatelskość w systemie wartości ustrojodawcy, wolności zrzeszania się, rola organizacji pozarządowych (NGO) w życiu politycznym i społecznym, demokracja partycypacyjna w Konstytucji RP, praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania NGO w polskim systemie prawnym.

  • Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu socjologiczno-ekonomicznym:

zagadnienia szczegółowe: rola organizacji pozarządowych w życiu społecznym, znaczenie zrzeszania się w procesie socjalizacji,  wpływ NGO na rozwój kapitału ludzkiego, wpływ zaangażowanie obywatelskiego na rozwój gospodarczy.

  • Kształtowanie postaw obywatelskich w edukacji:

zagadnienia szczegółowe: wychowanie obywatelskie, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskość a patriotyzm, znaczenie przedmiotów przygotowujących do życia w społeczeństwa w edukacji szkolnej.

  • Historia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

zagadnienia szczegółowe: rozwój koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, idea społeczeństwa obywatelskiego w doktrynach polityczno-społecznych, historia ruchów i organizacji społecznych, przemiany społeczne: od podziału klasowego do społeczeństwa obywatelskiego, rozwój postaw obywatelskich w Polsce: historyczne korzenie w I RP, walka o prawa obywatelskie po zaborami,  społeczeństwo elitarne  II RP, opór obywatelski w PRL, budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku.

  • Społeczeństwo obywatelskie w kulturze:

zagadnienia szczegółowe: literatura i sztuka zaangażowana społecznie i politycznie, dzieła kultury jako zwierciadło problemów społecznych, artysta a działacz, kiedy dzieło staje się manifestem, muzyka lat 80 i 90. jako wyraz buntu wobec PRL.

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a:

https://www.facebook.com/kongresUAM?ref=hl

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy kongres@amu.edu.pl

Zapraszamy!