Wieści z Walnego Zgromadzenia Koła

Z przyjemnością informujemy, iż na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd KNPK PPB na rok akademicki 2016/2017.

Prezesem Koła został Dominik Wysocki, a Wiceprezesem – Kinga Gulczyńska. Dodatkowo Zarząd powołał drugiego Wiceprezesa w osobie Rafała Świergiela.