Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego

ISSN 2299-498X

„Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego” (ZNPK) to studencko-doktoranckie czasopismo publikowane od 2012 roku, którego celem jest przedstawienie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów od członków kół naukowych będących zarówno studentami, jak i doktorantami działającymi na wydziałach prawa w kraju i zagranicą. Więcej o ZNPK na stronie domowej zespołu w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR).


KONTAKT Z REDAKCJĄ

adres: Collegium Iuridicum, p. 210, ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań
e-mail: ppb@amu.edu.pl z dopiskiem „Zeszyty Naukowe”


NUMERY ZNPK

Archiwalne numery są dostępne w siedzibie Redakcji.