O Nas

KNPK Pro Publico Bono skupia studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem konstytucyjnym, ustrojem państwa oraz prawami człowieka. Od 2003 roku wspólnie pogłębiamy wiedzę,  spotykamy się z najciekawszymi postaciami świata prawniczego, organizujemy konferencje i seminaria naukowe, konkursy prawa konstytucyjnego oraz spotkania dyskusyjne.

Współpracujemy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM.


Zarząd – kadencja 2019/2020

  • Krzysztof Dwiecki (prezes)
  • Maria Gomoliszek (wiceprezes)
  • Bartosz Małaczek (sekretarz)
  • Jędrzej Witt (skarbnik)

Dodaj komentarz