O Nas

KNPK Pro Publico Bono skupia studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem konstytucyjnym, ustrojem państwa oraz prawami człowieka. Od 2003 roku wspólnie pogłębiamy wiedzę,  spotykamy się z najciekawszymi postaciami świata prawniczego, organizujemy konferencje i seminaria naukowe, konkursy prawa konstytucyjnego oraz spotkania dyskusyjne.

Współpracujemy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM.


Zarząd 2017/2018

  • Rafał Świergiel (prezes)
  • Kinga Gulczyńska (wiceprezes)
  • Jacek Szczytko (wiceprezes)
  • Jędrzej Witt (sekretarz)
  • Igor Gontarz (skarbnik)

Dodaj komentarz