Manifest

Niezależnie o jakim prawie będziemy mówić, aby obowiązywało, jego przepisy muszą być uchwalone według zawartych w Konstytucji reguł przez konstytucyjnych przedstawicieli społeczeństwa. Dlatego najważniejszą dziedziną prawa, zawsze wpływającą na pozostałe, pozostanie prawo konstytucyjne. Właśnie ta dziedzina prawa cieszy się naszym szczególnym zainteresowaniem, i to dla dyskusji o niej i z myślą o niej tworzymy Koło Konstytucjonalistów.

Zasady ustrojowe oraz praktyka ich realizacji winny być nieustannie w centrum uwagi. Niestety, obserwujemy tragiczny w skutkach odwrót od zainteresowania tak ważną dla naszego kraju dziedziną. Trzeba to zmienić!

Tworzymy Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, gdyż na naszym Wydziale brakuje dyskusji na temat naszej Konstytucji i stanowionego przez nią systemu politycznego, praw obywateli i ich obowiązków wobec państwa oraz politycznej praktyki stosowania konstytucyjnych rozwiązań. Podejmijmy ją!

Tworzymy Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, gdyż interesujemy się ustrojami i zasadami funkcjonowania organów państwowych. Chcemy zastanawiać się nad tym, które z nich są najlepsze dla naszego kraju, chcemy dyskutować nad optymalnymi rozwiązaniami. Aby zrozumieć i w pełni pojąć efekty stosowania obowiązującego prawa konstytucyjnego trzeba o nim rozmawiać. Zapraszamy do rozmowy!

Tworzymy Koło naukowe Prawa Konstytucyjnego aby móc dyskutować, wymieniać poglądy, wspólnie się uczyć, a przez to integrować środowisko studenckie. My po prostu dobrze bawimy się dyskutując o interesujących nas sprawach. Uczmy się więc razem!

Tworzymy Koło Naukowe, gdyż nasza Ojczyzna potrzebuje setek i tysięcy ludzi, którzy mają chęć, wiedzę i umiejętności dla ciągłego czynienia jej lepszą. Przeraża nas czasami bierność obywateli w sprawach publicznych, lecz jeszcze bardziej przeraża nas ta sama bierność wśród ludzi, których wykształcenie i wiedza wprost obliguje do zajęcia się tymi sprawami – wśród studentów. Nie można budować odpowiedzialnego

społeczeństwa obywatelskiego bez zaangażowania. Angażujmy się! Tworzymy Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego ponieważ taka jednostka naukowa będzie miała możliwości zorganizowania spotkań z wieloma ludźmi, którzy mają wiedzę zarówno o teorii jak i o praktyce prawa konstytucyjnego i mogą się nią podzielić. Warto spojrzeć na wiele spraw w sposób inny niż wykład i podręcznik. Spójrzmy!

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego postanowiliśmy nazwać „Pro publico bono”, dając wyraz uczuciom, jakie towarzyszyły nam, gdy pierwszy raz rozważaliśmy ten pomysł. Jeśli czasem zdarza Wam się pomyśleć podobnie, dołączcie do nas. Możemy stworzyć coś wyjątkowego.

Marcin Kucharski, Paweł N. Strzelecki