Komitet Redakcyjny ZNPK 2018-2019

W grudniu 2017 roku wybrany został nowy Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego na lata 2018-2019.

Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego (ZNPK) to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe publikowane od 2012 roku jako półrocznik, zaś od 2016 jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów od członków kół naukowych będących zarówno studentami, jak i doktorantami działającymi na wydziałach prawa w kraju i zagranicą. Wydawcą ZNPK jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”.

Redaktor naczelny

  • Marcin Adam Tomczak (prawo, historia); I zastępca redaktora naczelnego (wrzesień 2016 –  grudzień 2017), redaktor naczelny (od stycznia 2018).

Zastępcy redaktora naczelnego

  • Piotr Kaźmierski (prawo, filozofia); I zastępca redaktora naczelnego (od stycznia 2018).
  • Jacek Andrzej Szczytko (prawo, językoznawstwo); redaktor naczelny (wrzesień 2016 – grudzień 2017), II zastępca redaktora naczelnego (od stycznia 2018).

Sekretarz redakcji

  • Patryk Maćkowiak (prawo, historia); sekretarz redakcji (od września 2016).

 


The Student Journal of Constitutional Law is a student-run forum for the interdisciplinary study of constitutional law, human rights and governance issues. Students Scientific Association of Constitutional Law, which publishes the Journal via electronic media, encourages dialogue about the Constitution within and between diverse communities and hosts monthly symposiums on various legal issues. The Journal comes out half-yearly from November through June (annually since 2016), publishes articles by students and Ph.D. candidates and has more than hundred pages per volume. All articles are subjected to a rigorous editorial process designed to sharpen and strengthen substance and tone. The Student Journal of Constitutional Law consistently ranks among the top ten most cited student law journals in Poland.

Professor Hanna Suchocka (PhD, DSc), 5th Prime Minister of Poland (1992-1993), Honorary President of the Venice Commission (since 2016), one of the co-authors of the Small Constitution of 1992 and current Constitution of the Republic of Poland (1997) served as Journal’s scientific advisor during her cadence as the Chair of Adam Mickiewicz University’s Constitutional Law Department (2015-2018).

New Editorial Board (January 2018 – January 2019)

Chief Editor

  • Marcin Adam Tomczak (majors: law, history) – 1st deputy chief editor (September 2016 – December 2017), chief editor (since January 2018). Research seminar in History of Private Law.

Deputy Chief Editors

  • Piotr Kaźmierski (majors: law, philosophy) – 1st deputy chief editor (since January 2018). Research seminar in Civil Law and Methodology of Legal Research.
  • Jacek Andrzej Szczytko (majors: law, linguistics) – chief editor (September 2016 – December 2017), 2nd deputy chief editor (since January 2018). Research seminar in Legal Theory and Philosophy.

Editorial Secretary

  • Patryk Maćkowiak (majors: law, history) – editorial secretary (since September 2016). Research seminar in History of Private Law and History of Ecclesiastical Procedure.