Komitet Redakcyjny ZNPK 2018-2019

W grudniu 2017 roku wybrany został nowy Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego na lata 2018-2019. Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego (ZNPK) to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe publikowane od 2012 roku jako półrocznik, zaś od 2016 jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów […]