Wydłużony nabór artykułów | ZNPK

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu naboru artykułów, redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” zadecydowała o wydłużeniu terminu do 15 czerwca.

Z wyrazami szacunku

Komitet Redakcyjny ZNPK