Nabór artykułów | ZNPK „20-lecie Konstytucji RP”

Szanowni Państwo,

redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru dziesiątego, którego tematem przewodnim będzie 20-lecie Konstytucji RP. ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do nadesłanych tekstów należy dołączyć skan recenzji artykułu sporządzonej na załączonym formularzu i własnoręcznie podpisanej przez pracownika naukowego (ze stopniem co najmniej doktora). Od tego roku akademickiego Zeszyty Naukowe publikują wyłącznie teksty recenzowane, ponieważ zabiegamy o wprowadzenie naszego pisma na listę czasopism punktowanych MNiSW.

Więcej informacji o Zeszytach, a w szczególności niezbędne wskazówki redakcyjne, znajdziecie Państwo pod adresem www.ppb.amu.edu.pl w zakładce „Zeszyty Naukowe”. Artykuły można nadsyłać do 31 maja 2017 na adres ppb@amu.edu.pl. Do artykułu należy załączyć podstawowe informacje o autorze, tj. afiliację (uczelnia, wydział/instytut), status naukowy (rok i kierunek studiów/studiów doktoranckich) oraz adres e-mail. Wydanie Zeszytów planowane jest na koniec czerwca 2017.

Z wyrazami szacunku

Komitet Redakcyjny ZNPK

 

Załączniki:

  1. Wzór recenzji (ZNPK)
  2. Peer reviewer form (ZNPK)