Nabór artykułów | ZNPK „20-lecie Konstytucji RP”

Szanowni Państwo, redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru dziesiątego, którego tematem przewodnim będzie 20-lecie Konstytucji RP. ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez […]